NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...
Witajcie! 
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie "Zmiany klimatu, czym grożą, jak im zapobiec". 
 
"Zmiany klimatu, czym grożą, jak im zapobiec"
 
R E G U L A M I N    K O N K U R S U
 
Projekt: EKO-GRUPY w przyjaźni z klimatem
 
Zmiany klimatu, czym grożą, jak im zapobiec
Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat
 
Cel konkursu:
 
1. Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką zmian klimatu
2) skierowanie uwagi najmłodszych i ich rodziców na zmiany, jakie mogą nastąpić w ich otoczeniu na skutek zmian klimatu
3) popularyzowanie wiedzy o o powodach, skutkach i możliwościach przeciwdziałania zmianom klimatu
4) promocja celów i działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
5) wspieranie aktywizacji społeczności wiejskich uczestniczących w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
6) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 
Organizator Konkursu:
 
1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
2. Adres Organizatora: Plac Jana Pawła II 1 14-300 Morąg
3. Współorganizatorem konkursu jest Grupa Odnowy Wsi Aniołowo , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku
4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Bartosz Cieśluk tel. 601433858 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Halina Ciesla tel.502 396 774 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 
Organizacja konkursu:
 
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Grupy Odnowy Wsi Aniołowo, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” i Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 15 lat mieszkające na terenie sołectwa Aniołowo i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku
5. Prace biorące udział w Konkursie muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Przekazanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
7. Tematyka prac powinna obejmować:
- pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu uczniów mające na celu zapobieżenie zmianom klimatu
- przykłady  zmian i sytuacji, które zaszły lub mogą zajść na skutek zmian klimatu
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji wiedzy o zmianach klimatu.                 .
9. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
13. Nabór i ocenę prac konkursowych prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”. Adres: Aniołowo 7, 14-400 Pasłęk  
 
Nabór rozpocznie się  od 5 maja 2016 r.  i zakończy  do 31 maja 2016. 
 
Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu naboru. 

Ocena prac konkursowych
 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, powołana przez Grupę Odnowy Wsi Aniołowo w porozumieniu z Organizatorem.
2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy lub wybranego zagadnienia
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
3. Decyzja Komisji winna być bezstronna.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 
Ogłoszenie wyników Konkursu
 
Nagrody główne i dodatkowe
1. Komisja Konkursowa Nagrodę główną w konkursie - 1 bon na sprzęt sportowy wartości 120 zł.
2. Komisja Konkursowa przyzna 3 wyróżnienia – 3 bony na sprzęt sportowy wartości 60 zł każdy.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie miniwykładu poświęconego zagadnieniom związanym ze zmianami klimatu podczas spotkania plenerowego w Aniołowie w pierwszej połowie czerwca 2016 r.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl