NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...
 "Konkurs plastyczny "EKO GRUPY w przyjaźni z klimatem" organizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie "Aniołowo" i Szkołę Podstawową Nr 2 w Pasłęku został zakończony.
Miał na celu uświadomienie, że właściwe postępowanie  może zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Na konkurs wpłynęło ponad trzydzieści prac, które  zawierały hasła nawiązujące do poszanowania środowiska, sytuacje dobrego i nagannego postępowania oraz drastyczne efekty niszczenia przyrody.
Najciekawszą pracę wykonała uczennica klasy I a SP Nr 2 w Pasłęku, kolejne miejsca zajęli: Natalia Kopacz, Julian Sekuła i Wojciech Oleszczuk z tej samej szkoły.
 
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Wszystkie prace zasługiwały na nagrody, dlatego ich autorzy otrzymali wyróżnienia i upominki przygotowane przez Stowarzyszenie "Aniołowo".

Podczas uroczystości układano hasła ekologiczne, które zamieszczone będą na specjalnej tablicy na terenie wsi.

Najciekawsze z nich to:

"Dbaj o czystość wokół siebie, Każdy będzie żyć jak w niebie"

"Nie chodź po trawniku Ty stary pierniku"

"Ten zuch jest i chwat, Kto ekologii brat"

Spotkanie w świetlicy "Pod dobrym Aniołem" zaszczycili swoją obecnością burmistrz Pasłęka i dyrektor pasłęckiej dwójki.
Składamy podziękowanie  nauczycielom: pani Agacie Dragan i Iwonie Matukiewicz za sprawny przebieg konkursu.

Konkurs był jednym z elementów projektu ekologicznego pod nazwą "Uregulowany potok - Aniołowo bez podtopień" realizowanego przez Grupę Odnowy Miejscowości.

Aniołowo, 23 czerwca 2016 r.

Opracowały: Halina Cieśla i Iwona Gałus

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl