W ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizują projekt „Anielskie smaki – diabelskie atrakcje”. Zakłada on przekształcenie Aniołowa w wioskę tematyczną opartą na motywach anielskich. Powstaną miejsca aktywnego wypoczynku i rozrywki w otoczeniu pięknej przyrody. Specjalnością będą lokalne anielskie produkty: kulinarne i rękodzielnicze / koronki, haft, ceramika itp. /. Projekt ten ma na celu promocję i rozwój wsi, ułatwienie mieszkańcom znalezienia pracy a tym samym dodatkowych źródeł dochodów, zachowanie ciągłości dziejów tej ziemi , podniesienie walorów estetycznych Aniołowa i okolicy, a przede wszystkim integrację mieszkańców.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl