Mieszkańcy Aniołowa wraz z trzema zaprzyjaźnionymi wioskami z województwa warmińsko-mazurskiego (Pogrodzie, Kadyny i Suchacz) w dniach 29.02.-02.03.2008 r. wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach realizacji projektu  „EQUAL” (upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich) w pięciu wioskach tematycznych województwa pomorskiego (Iwięcino, Podgórki, Sierakowo Sławieńskie, Dąbrowa i Paproty). Z każdej z czterech miejscowości pojechała kilkunastoosobowa delegacja. Wizyta miała na celu zapoznanie się z zasadami funkcjonowania wiosek tematycznych, wymianę posiadanych doświadczeń i wiedzy, a także prezentacje osiągnięć i planów dalszych działań oraz sposobów ich realizacji.

Pierwszego dnia wizyty delegacja dotarła do wsi Iwięcino, nazywanej „Wioską Końca Świata”. Nazwa pochodzi od XVI-wiecznej polichromii „Sąd Ostateczny” znajdującej się na sklepieniu kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Jest to największa atrakcja tej miejscowości. Cały czas trwa renowacja malunku. We wsi aktywnie działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Klub Dobrej Gospodyni i OSP. Wspólnymi siłami ze wsparciem środków unijnych została wybudowana okazała świetlica. W czasie wizyty goście brali udział w warsztatach, m.in. uczyli się wyrabiać ozdoby wielkanocne.

Drugi dzień rozpoczął się od wizyty we wsi Podgórki, nazywanej „Krainą Bajek i Rowerów”. Mieszkańcy chcą zbudować ofertę dla turystów opartą na zagadnieniach związanych ze światem baśni i zabaw. Zakupili kilkadziesiąt starych rowerów, odbudowują je i ozdabiają odpowiednio, nazywając bajkocyklami. Planują wybudować również warsztat i wypożyczalnie swych bajkowych pojazdów. Uczą się wyrabiania ceramiki, malowania na szkle, tworzenia świec. Wyremontowali popegeerowską oborę, w której odbywają się zajęcia teatralne oraz edukacyjne, prowadzone przez Hankę i Rumcajsa. Udział w warsztatach pomógł zrozumieć gościom idee tej oferty.

Z Podgórek delegacja trafiła do Sierakowa Sławieńskiego – „Wioski Hobittów”. Mieszkańcy zafascynowani prozą J.R.R. Tolkiena założyli Stowarzyszenie „Hobitton”. Wspólnie stawiają oryginalne budowle, szyją stroje baśniowych postaci, organizują gry terenowe. Część uczestników wizyty wzięła udział w pokazie, wędrując wyznaczonym szlakiem wokół wsi. Po drodze spotykali przeróżne postacie, wykonywali zadania. Wszyscy wrócili cali i zdrowi, ale mocno podekscytowani i zmęczeni, twierdząc zgodnie, że przeżyli ekscytującą przygodę.

Z Sierakowa autobus pojechał do Dąbrowy – „Wioski Zdrowego Życia”. Jest to miejscowość, w której w nienaruszonym stanie przetrwały stare chaty z przełomu XIX i XX wieku. Turyści, którzy tam trafią będą mogli zobaczyć zabudowania gospodarskie wraz z całym inwentarzem (świnie, krowy, konie, kozy, kaczki, gołębie), przejść ścieżką edukacyjną „Ania i Grześ idą przez wieś”, zobaczyć jak wypieka się wiejski chleb, pooddychać czystym powietrzem, kontemplować przyrodę. Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że w ich wsiach także da się odnaleźć gospodarstwa, w których czas się zatrzymał.

Ostatnią miejscowością do jakiej trafiła wycieczka były Paproty – „Wioska labiryntów i źródeł”. Sołtys tej wsi wraz ze swoją rodziną buduje od kilku lat różnorodne formy z użyciem wierzby energetycznej. W zajęciach biorą udział również studenci Akademii Sztuk Pięknych. Najciekawsze są labirynty. Na mokrej łące sadzona jest wierzba w odpowiednich układach tworzących zawiłe korytarze, w których odbywać się będą różnorodne gry terenowe. Odpowiedni gatunek wierzby, zwany wikliną jest wykorzystywany do uplatania koszyków, dzbanków itp. Każdy z uczestników wizyty nauczył się wyplatać najprostsze formy, poznał podstawy sztuki wikliniarskiej.
W przerwach między wizytami w kolejnych wsiach odbywały się warsztaty teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, doskonale znających szereg zagadnień dotyczących problematyki wiosek tematycznych, sposobów i pomysłów na specjalizację wsi. Wizyta studyjna uświadomiła mieszkańcom Aniołowa, że rozwój ich wsi zmierza w dobrym kierunku. Poznali zasady budowania wioski tematycznej, które będą konsekwentnie wprowadzać w życie na swoim terenie.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl