NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...

Zamieszczamy Uchwałę w Sprawie Uchwalenia Planu Odnowy Sołectwa Aniołowo na lata 2014 - 2020

Zapraszamy do zapoznania się.
 
Całość dostępna TUTAJ

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl