Zrealizowanie projekty w ramach działań Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi w latach 2004-2008

 

    „Stworzenie bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży” – 2004 r.

    „Wspólnie pracujemy, wspólnie bawimy dla naszej historii, naszej wsi i jej mieszkańców” – 2005 r.

    „Aktywizacja poprzez kuchnię i koronkę” – 2006 r.

    „Anielskie smaki – diabelskie atrakcje, czyli sport na wesoło” – 2007 r.

    Aktywna wieś Warmii i Mazur” – 2007 r.

    „Aniołowo – aktywna wieś z tradycjami” – 2007 r.
    "Nasza świetlica miejscem nauki, pracy i zabawy" . Dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. Termin realizacji:01.04.2008r.- 31,03.2009r.

    Od 1 lipca realizujemy projekt; " MŁODZIEŻOWE LABORATORIUM AKTYWNOŚCI" . Jest on finansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W priorytecie III : integracja i aktywizacja społeczna wpłynęły 1533 wnioski ,  z których dofinansowano 281. Nasz wniosek znalazł się na 114 miejscu pod względem ilości otrzymanych punktów.  Projekt kierowany jest do młodzieży do lat 18. Będą warsztaty i wyjazdy. Teraz  tylko praca połączona z zabawą i wyjazdami edukacyjnymi. Zapraszamy młodzież i dzieci do naszej świetlicy " Pod Dobrym Aniołem".
    Realizujemy też projekt; " Aktywni mieszkańcy szansą na lepsze jutro". Staramy się przy tej okazji aktywizować inne miejscowości w naszej gminie. Jednak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy dwóm wsiom pomóc zrobić coś dla "siebie". Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy im pomagać nadal, choć mamy nadzieję, że sobie poradzą, gdyż maja chęć do wprowadzenia zmian wokół siebie, a to juz dużo. Życzymy Ich mieszkańcom sukcesów.
    Projekt ten był realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

    Jak pracowaliśmy w świetlicy „Pod Dobrym Aniołem” w czasie realizacji projektu : Nasza świetlica miejscem nauki, pracy i zabawy, dofinansowanego przez FUNDACJĘ WSPOMAGANIA WSI.

    Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, umożliwienie rozwijania zainteresowań, pobudzanie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i dorosłych. – takie były cele naszego projektu: „ Nasza świetlica miejscem nauki, pracy i zabawy”, które mieliśmy w swoich działaniach na uwadze i do których realizacji dążyliśmy.

    W wyniku działań powstały:

    - dwa stanowiska komputerowe z bezpłatnym stałym dostępem do Internetu dla wszystkich mieszkańców wsi

    - strona internetowa miejscowości jest nadal, ale niestety nie mamy webmastera, który by ją uzupełniał na bieżąco. Jest to nasza bolączka, którą staramy się rozwiązać.

    - biblioteczka z podstawowym księgozbiorem oraz książkami dla dorosłych, które pozyskaliśmy od indywidualnych darczyńców i Biblioteki   

    Publicznej w Pasłęku

    - miejsce pracy dla jednej osoby pozyskaliśmy, gdyż Urząd Miasta w Pasłęku zatrudnił od marca osobę opiekującą się świetlicą i prowadzeniem

    zajęć.

    Zgodnie z harmonogramem podejmowaliśmy następujące działania:
    zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego.
    zakup dwóch oprogramowań, w tym do komputera  od sponsora.
    zakup biurka i dwóch krzeseł obrotowych,
    zakup regału bibliotecznego Zakup książek, encyklopedii i słowników w wersji książkowej i elektronicznej.
    wypożyczanie książek: -/raz w tygodniu dla dorosłych/.- księgozbiór podręczny i lektury w czasie zajęć w świetlicy. Urządzeniem naszego kącika bibliotecznego zajęła się pani Janina Tarwacka, emerytowana pracownica Biblioteki Miejskiej , której dzielnie pomagała wnuczka Ola Wiczyńska oraz pani Marzena Andrychowska. Obecnie książki wypożycza pani Barbara Dobrowolska lub opiekująca się świetlicą Elżbieta Dobrowolska.
    zbiórka książek wśród mieszkańców ich naprawa, ewidencja, założenie kart. Pozyskaliśmy ponad 400 książek do naszej biblioteczki.
    zakup materiałów na warsztaty/ zgodnie z tematyką zajęć/.
    nauka obsługi komputera, w której zakres weszło:

- prowadzenie dokumentacji przez rolników

- sporządzanie pism urzędowych

- prezentacje z wykorzystaniem komputera/ PowerPoint/.

- doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu jako źródła wiedzy

przedmiotowej/ historia, epoki, muzea itp./

- informacji o miejscach pracy

- forma kontaktu na odległość

- poczta elektroniczna

- informowanie o nas i podejmowanych działaniach. Zajęcia z obsługi komputera prowadzone są nieustannie. Warsztaty prowadziła Elżbieta Dobrowolska, która codziennie na bieżąco pomaga korzystającym z komputerów rozwiązywać problemy związane z korzystaniem z nich.

    założenie strony internetowe . Nasza strona już funkcjonowała. Nie jesteśmy nadal z niej zadowoleni. Chcielibyśmy zachęcić młodzież do jej prowadzenia, ale potrzebni nam są do tego fachowcy – zapaleńcy. Będziemy musieli potraktować zajęcia tego typu jako priorytet w naszych najbliższych działaniach.
    szkolenie na temat: - budowy strony internetowej; -zagrożenia nieodpowiednią tematyką  . /pornografia, rasizm itp./ przeprowadził nieodpłatnie pan Adam Świątkowski, którego firma „KONTAKT” założyła w nasze wsi internet. Dzięki niemu możemy korzystać z tej formy łączności ze światem w naszej świetlicy.
    . nie do końca jesteśmy zadowoleni z naszej strony internetowej, gdyż nie zdołaliśmy na stałe zachęcić do pracy żadnego młodego człowieka, który pełniłby funkcję webmastera. Pracujemy nad jego pozyskaniem.
    Redagowanie artykułów, informacji, ogłoszeń,  fotografowanie imprez i obiektów pod kątem strony internetowej, prasy i kroniki wsi cały czas odbywało się. Nad dokumentacją fotograficzną najczęściej czuwała B. Dobrowolska oraz Halina i Zbigniew Cieślowie, a w późniejszym czasie

(po warsztatach z obsługi kamery) Grzegorz Dobrowolski .i Teresa    Gębczyk.

    Weekendowe spotkania, warsztaty, zajęcia:
    Prowadzone były następujące warsztaty:

-         plastyczne – Pani Edyta Paluszyńska

-         ceramiczne – pani Anna Łowiecka

-         kulinarne – pani Wanda Rączka, Elżbieta Dobrowolska, Halina Cieśla i Danuta Jasek

-         rękodzieło – Teresa Gębczyk

-         hand-made – Elżbieta Dobrowolska

Robiły to nieodpłatnie nasze panie, które oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą, uczestniczyły w imprezach promujących naszą miejscowość: Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny w Pasłęku i Elblągu, Targi wiosenne i jesienne w Olsztynie i Starym Polu, IV Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie, V Jarmark Krajów Nadbałtyckich w Elblągu i w Szwecji itp.

    Środowe czytanie dzieciom /raz w miesiącu/
    Spotkania dzieci i młodzieży ze starszymi mieszkańcami Aniołowa w celu przekazania tradycji świątecznych i kulinarnych oraz historii naszej miejscowości.
    Przygotowywanie potraw, pamiątek, dekoracji, prezentacji, wyrobów rękodzielniczych na wyjazdy promocyjne i imprezy miejscowe /Dzień Seniora, Kobiet, Dziecka i Matki, Noc Świętojańska, Zlot Miłośników Aniołów, Targi Rolnicze, Dożynki, pokaz stołów świątecznych, ostatki, Sylwester, Kolędowanie z okazji Trzech Króli.

W naszej świetlicy odbywają się spotkania z mieszkańcami innych wsi, którzy tez chcieliby działać na rzecz swoich miejscowości.

Są tu dwa zestawy komputerowe, jeden dzięki sponsorom, drugi zakupiony w ramach realizowanego projektu. Mamy kącik biblioteczny, dużo zabawek, gier planszowych, mały stół bilardowy i stół do gry w piłę nożną, taką na niby, bo prawdziwi zapaleńcy też są – to drużyna piłkarska „Pogram – Aniołowo”. Zakupiliśmy go z własnych środków. Środy to dzień spotkań przy kawie, herbatce i domowych wypiekach. Możemy wówczas porozmawiać o tym co cieszy, martwi, czy co chcielibyśmy jeszcze zrobić. Potem spotkanie z maluchami, tymi które jeszcze nie chodzą do szkoły. Zaczynaliśmy od dwóch dni w  tygodniu, a teraz niektórzy milusińscy tak się ośmielili, że przychodzą codziennie, bo w gromadce jest weselej. Bardzo się z tego cieszymy. Czytamy im bajki, czasem je inscenizujemy i malujemy, rysujemy, śpiewamy, budujemy, chodzimy na spacery, poznajemy rośliny i zwierzęta, a także uczymy się zostawiać po sobie porządek. Młodzież uczy się tańca współczesnego, obsługi kamery i filmowania, redagowania sprawozdań i reportaży, robienia tradycyjnych ozdób choinkowych czy wielkanocnych, przypominamy sobie tradycje i zwyczaje ludowe towarzyszące świętom i pracom w gospodarstwie domowym czy rolnym ( np. przy żniwowaniu, kiszeniu kapusty, kolędowaniu). Każdy może tu znaleźć coś dla siebie.

W kalendarz naszych imprez wpisały się: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, potyczki rodzinne powiązane z Dniami Matki, Ojca i Dziecka, potem nasz Zlot Miłośników Aniołów, o którym już wspominałam, wakacyjne biwaki i wycieczki, jesienne Święto Pieczonego Ziemniaka, „Andrzejki”, Sylwester, spotkania naszych strażaków i sportowców. Tu się uczymy, pracujemy i tu się bawimy. Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy tylko naszym paniom. Jeden do Gietrzwałdu drugi do „ Galerii pisanek „ w Dzierzgoniu. Młodzi ludzie byli na wycieczce w Gdyni i Gdańsku w czasie wakacji.

Barbara Teresa Dobrowolska

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl