I. Oferta turystyczna Anielskiej wioski.

1.Spotkanie informacyjno-edukacyjne.

  -Wspólne działanie, odważne pomysły i samoorganizacja aniołowian. -Wykorzystanie potencjału drzemiącego w ludziach i bogactwie przyrodniczym w celu  poprawy standardu życia mieszkańców.

-Proces tworzenia wioski tematycznej na bazie doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi  „Aniołowo”.

  2.Warsztaty:

kulinarne: Sztuka pieczenia wiejskiego chleba i anielskich ruchańców.  Przygotowanie  napojów o    magicznych mocach i potraw o niebiańskich smakach /z lokalnych produktów/.

  ceramiczne: Tworzenie własnego anioła, poznanie szerokich możliwości masy ceramicznej.

  rzeźbiarskie:  Ożywienie kawałków drewna za pomocą dłuta poprzez nadanie im formy aniołów.

  koronkarskie: Tworzenie aniołów z nici, supełków i oczek w „Królestwie koronki u Teresy”

  kuglarskie:   Odwaga i zręczność w tańcu z ogniem. Sztuka  pokonania własnych słabości – „Angels in the fire”.

3. Gospodarstwa edukacyjne – „Uczenie naprawdę” – organizacja krótkich szkoleń w gospodarstwach rolniczych. Zapoznanie z technologią prac w gospodarstwie, parkiem maszyn rolniczych. Udział w pracach gospodarskich. Oglądanie rzadkich ras ptaków i ssaków domowych. Gry i zabawy na anielskiej łące.

  4. Posiłek  -    słodki poczęstunek anielskie ruchańce i ciasta oraz magiczne napoje: anielska pokusa i diabelska kita

 obiad  „niebo w gębie” z produktów w anielskiej spiżarni i rajskich ogrodów.

  5. Produkt - aniołek gliniany, z koronki dziergany i z drewna strugany. Certyfikat pobytu przez anielską wioskę nadany. Widokówka w Aniołowie pisana i Pocztylionem wysłana. Przepis i chleb ten ze sobą zabierze kto dobroci i cierpliwości  w anielskiej wiosce nabierze.

  6.Gra    -  spacerownik  po atrakcjach  anielskiej wioski. Anielskie gry i zabawy.

  7.Trasa

szlak – Pieszy

·         Szlak aniołów i urokliwych zakątków.

 Pieszo-konno-rowerowy  

·         Szlak Pocztyliona.

  II. Miejsce realizacji oferty:

W budynkach:

- Świetlica „Pod dobrym aniołem”,

- gospodarstwa w tym: agroturystyczne „Anielska dolina” i rolne:

„Raj u-Dany”

Na zewnątrz:      

Pod wiatami,  w centrum wsi  i w miejscu spotkań plenerowych pod lasem.

  W terenie:            Na terenie całej wsi, na Szlaku aniołów i urokliwych zakątków,  przed świetlicą, na boisku, w parku z „Zakątkiem aniołów”

  Na miejscu można uzyskać niezbędne informacje o atrakcjach turystycznych okolicy oraz bogate opowieści o Aniołowie /tel. 055 248-79-71 albo w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”.  Ceny do negocjacji w zależności od liczby uczestników wizyty i jej programu.

Opracowanie : Halina Cieśla

Zbigniew Cieśla

Barbara Dobrowolska

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl