Realizowany projekt „Anielskie smaki – diabelskie atrakcje” zakłada rozwój Aniołowa jako wsi tematycznej. Główne cele przedsięwzięcia:

    aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców wsi

    rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności

    budowa marki wsi Aniołowo oraz promocja lokalnych produktów

    upowszechnienie modelu wioski tematycznej jako rozwiązania ułatwiającego wchodzenie i powrót na rynek pracy

Aniołowo posiada Plan Odnowy Wsi. Określono w nim konkretne problemy i potrzeby lokalne oraz cele i działania, które mają na nie odpowiedzieć. Tworzymy partnerstwo – sieć współpracy na rzecz wioski. Chcemy do niej zaprosić przedstawicieli samorządu, księdza, lokalnych przedsiębiorców, instytucje kultury i turystyki.

W ramach wypracowywania strategii rozwoju mieszkańcy będą uczestniczyć w wizytach studyjnych w miejscowościach, które podjęły podobne wyzwanie i wymieniać się doświadczeniami oraz pomysłami. Przeprowadzone zostaną różnorodne kursy: ceramiczny, rzeźbiarski, informatyczny.

W celu trwałego zaktywizowania mieszkańców wzmocnione zostaną ich więzi z „małą ojczyzną”. W centrum wsi w parku powstanie „Zakątek aniołów”. Zapoczątkujemy tradycję sadzenia drzewa przy narodzinach nowego mieszkańca wsi. Każde drzewo otrzyma imię anioła, który stanie się patronem dziecka.

W ramach budowy marki Aniołowo zostanie wypromowane jako miejsce, gdzie można znaleźć „anielskie smaki” – przysmaki wytworzone przez miejscowe gospodynie wiejskie.

Zorganizowane zostaną anielskie konkursy: na wykonanie anioła, na zebranie legend, opowieści o aniołach, na najpiękniejszą zagrodę.

Istotna będzie promocja działań. Zaczynająca działanie strona internetowa będzie ważnym i bieżącym źródłem informacji o Aniołowie. Powstaną także reportaże emitowane w telewizji.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl