NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...

Aniołowo jest jedyna wioską o tej nazwie w Polsce. Według legendy, powstało kiedy Pan Bóg zmęczony trudem tworzenia świata przysnął na chwilę. Wtedy do działania wkroczyły małe aniołki, bawiąc się ziemią, usypywały górki, kopały dołki, tworzyły skrytki. To im wioska zawdzięcza niesamowite położenie i swoją nazwę. Liczy ona 200 mieszkańców, co stanowi 1% liczby ludności gminy Pasłęk. Jest miejscowością typowo rolniczą. Mieszkańcy są ludźmi napływowymi. Przybyli z różnych stron kraju. Przywieźli tu swoje zwyczaje, tradycyjną kuchnię i sposoby świętowania. Przez lata żyli ze sobą, przejmowali zwyczaje sąsiadów, tworzyli nowe. Dzisiaj stanowią zgodną społeczność, chętną do wspólnej pracy i odpoczynku. Opracowali plan odnowy sołectwa, którego realizacja oparta jest na wykorzystaniu zasobów kulturowych i przyrodniczych. Świadomi zachodzących zmian, tworzą swoją „małą ojczyznę”, piękna, zasobną i atrakcyjną. Wykorzystują walory wsi, eksponują ciekawą historię obszaru poczty pruskiej, promują nazwę i symbol, którym są anioły.

Aniołowo jest wsią tematyczną. Dzięki dofinansowaniu z projektów unijnych mieszkańcy mogli uczestniczyć w kursach, w czasie których nabywali konkretne umiejętności dające szansę zwłaszcza na rozwój zainteresowań.

Aniołowianie mają spore doświadczenie w budowaniu marki wsi tematycznej. Od czterech lat organizują Zlot Miłośników Aniołów, który na stałe wszedł w kalendarz imprez w regionie. Tworzą pamiątki z symbolem anioła: ceramiczne, rzeźbiarskie, rękodzielnicze.

Wieś słynie z ekologicznej żywności i „anielskich smaków”. Posiada anielską, leśną ścieżkę zdrowia – „Szlak aniołów i urokliwych zakątków”, „Zakątek aniołów” w centrum wsi, skansen maszyn rolniczych, anielski plac zabaw, Galerię Na Płocie, w której prezentowane są prace młodych mieszkańców Aniołowa.

O każdej porze roku jest tutaj pięknie.


Barbara Dobrowolska
Halina Cieśla

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl