NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...

Zapraszamy wszystkich na kolejny, Zlot Miłośników Aniołów. Jak co roku będziemy witać po anielsku i bawić po diabelsku. Zapraszamy do zapoznania się z programem i udziału w zlocie.

 
XIV ZLOT MIŁOSNIKÓW ANIOŁÓW W ANIOŁOWIE
13-14 lipca 2018 r.
Wydarzenie pod patronatem Starosty Elbląskiego i Burmistrza Pasłęka

Program Zlotu:
Pi?tek, 13 lipca godz. 18:00 ? 22:00
18:00 ? 21:00 Warsztaty rze?biarskie - tworzenie anio??w
18:00 ? 20:00 Wystawa mi?dzynarodowych tw?rc?w prac o anio?ach
20:00 ? 22:00 ?Anielskie smaki , breto?sko-ukrai?skie klimaty? w plenerze


Dzie? G??wny, Sobota 14 lipca
14:00 - 15:00 Parada wok? anielskiej wioski
15:00 Otwarcie XIV Mi?dzynarodowego Zlotu Mi?o?nik?w Anio??w.
15:30 ? 17:00 Prezentacje, warsztaty i wyst?py z udzia?em grup zagranicznych - konkurs.
17:30 - 18:00 Podsumowanie konkursu i nagrodzenie zwyci?zc?w
18:30 - 23:00 Zabawa taneczna pod gwiazdami
23:00 Wyst?p teatru ognia ?Angels in the fire?

A w mi?dzyczasie 15:00 ? 22:00
Wyst?pi?: zespo?y i kapele z naszego regionu, Francji i Ukrainy. B?dzie mo?na bra? udzia? w warsztatach tworzenia anio?a i naby? wyroby z jego wizerunkiem. Zaprezentuj? si? aktywne grupy mieszka?c?w i wiosek tematycznych powiatu elbl?skiego. Zapraszamy na degustacje i prezentacje specja??w lokalnych, kuchni francuskiej i ukrai?skiej oraz wyj?tkowych potraw w ramach projektu ?SMAK? Bajkowej Krainy Kana?u Elbl?skiego.

O dzieci zadbaj? animatorzy ze Stowarzyszenia SWAL ?Ku?nia Pruska? i wolontariusze teatru ognia.

Ka?dy znajdzie co? dla cia?a i dla ducha.
B?DZIEMY WITA? PO ANIELSKU I BAWI? SI? PO DIABELSKU!


Przedsi?wzi?cie dofinansowane ze ?rodk?w Zarz?du Powiatu Elbl?skiego i Burmistrza Pas??ka.

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl