NASZE ANIOŁOWO
wioska miodem i mlekiem płynąca ...

foto 13

GALERIA

„Anielskie smaki” to zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo” dzięki wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Projekt odpowiadał na zadanie z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, poprzez rozwijanie oferty i utrzymywanie jej wysokiej jakości.

Ze względu na rosnące zainteresowanie specjałami po anielsku albo piekielnie przyrządzonymi wynikała konieczność zwiększenia grona osób do obsługi warsztatów i rozwinięcia u nich umiejętności do prowadzenia zajęć. Dlatego w projekcie odbyły się warsztaty kulinarne z udziałem 6 osób spośród młodych mieszkańców. Otrzymały one  certyfikat uprawniający do prowadzenia warsztatów na odpowiednim poziomie i fartuszki master-szefa. Dzięki temu zwiększyły się możliwości wioski i zwiększyła się liczba osób kultywujących dziedzictwo kulinarne, szczególnie pod względem poszukiwania lokalnych przepisów wpisujących się w specjalizację anielskiej wioski. W czasie trwania projektu zwracano uwagę na zainteresowanie składnikami do potraw będących w ogródkach, lokalnych gospodarstwach i miejscowym sklepie.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa jakościowego produktu i oczekiwanego poziomu prowadzenia zajęć w tym zakresie stoisko kulinarne wyposażone zostało w profesjonalny stół roboczy i piec do wypieku chleba. Kompletnie urządzone miejsce pod wiatą daje możliwość działań w plenerze.

W miejscu prowadzenia warsztatów stawiany  jest baner „Anielskie smaki”.   Ponadto wydany został „Przepiśnik” z przepisami na chleb i „anielskie ruchańce”.

Przedsięwzięcie wpłynęło na zwiększenie jakości  oferty anielskiej wioski tematycznej w zakresie kultywowania dziedzictwa kulinarnego.

Dotychczas w warsztatach kulinarnych uczestniczyło około 700 osób, w tym uczniowie i nauczyciele Partnerskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku, dzieci z przedszkoli, uczestnicy XVIII Zlotu Miłośników Aniołów, seniorzy z różnych regionów Polski oraz partnerzy Porozumienia „Wieś z charakterem”  a także goście z Francji, Niemiec, Litwy i Ukrainy. 

Copyright  ' 2021  www.naszeaniolowo.pl